O konstelacích

Systemické nebo rodinné konstelace jsou sebezkušenostní technikou, jejíž pomocí lze poodkrýt původ nerovnováhy v některé oblasti našeho života. Často se zde ukážou překvapivé souvislosti s událostmi, které prožil někdo z našich předků. Nahlédnutí do těchto souvislostí otevírá cestu rovnováze.

Zakladatel metody Bert Hellinger odhalil některé zákonitosti, které se opakovaně ukazují jako platné v životě skupin - zejména skupiny jako je rodina či rod. Těmito "řády" je silně, avšak nevědomě ovlivňován život jedince, a pomocí konstelací je lze zviditelnit a uvědomit si, v čem například opakujeme osud svých předků nebo proč se nám v něčem nedaří tak, jak bychom chtěli.

O konstelacích bylo už hodně napsáno; kdo chce vědět víc, doporučuji např. Bhagatovy stránky:

www.familyconstellation.org

Anebo texty dalšího lektora, Marka Párala (zde jsou i odkazy na videa z konstelací):

https://www.rodinne-konstelace.org

(odkazy na další zdroje se připravují)